Công đoàn Cao su Tây Ninh tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất

CSVNO – Đại hội Công đoàn Công ty CPCS Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tổ chức vào ngày 17/3 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 người. Ông Võ Trần Minh Đăng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn công ty.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ IX.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất cũng bầu bà Khúc Thị Mỹ Trinh làm Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Phát biểu tại Đại hội, ông Trương Văn Minh – Phó Bí thư đảng ủy, Phó TGĐ công ty ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Minh đề nghị, trong thời gian tới, Công đoàn cần tích cực hơn trong trong việc phối hợp với với chính quyền trong tổ chức các hoạt động, động viên giúp đỡ công đoàn viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giúp NLĐ hiểu sâu, nắm chắc đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy công ty, nội quy, quy chế và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Ông Trương Văn Minh – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam đề nghị, Công đoàn Cao su Tây Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến 100% đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng thời, Công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về NLĐ. Bên cạnh đó, các hoạt động công đoàn, phong trào công nhân lao động phải bám sát nhiệm vụ chính trị của công ty, nâng cao năng suất, sản lượng, nâng cao tiền lương, thu nhập cho NLĐ.

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty cần tiếp tục tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo; luyện tay nghề thi thợ giỏi, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào“ Xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”… và các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ.

NGUYỄN NAM