Từ Công ty đến Nông trường

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô chúng tôi mới chứng kiến bầu không khí lao động yên ắng đến lạ thường.

Sản xuất thời chống dịch

CSVN – Những ngày này, trên khắp các vườn cây, nhà máy, nhịp điệu sản xuất vẫn được duy trì hối hả, trong lúc dịch bệnh Covid – 19 đang căng thẳng. Sản xuất thời

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô chúng tôi mới chứng kiến

Sản xuất thời chống dịch

CSVN – Những ngày này, trên khắp các vườn cây, nhà máy, nhịp điệu sản xuất vẫn được duy trì hối hả, trong lúc dịch

Trên lô ngày giãn cách

CSVN – Làm việc trong ngành cao su gần 20 năm, đây là lần đầu tiên tác nghiệp trên lô