Từ Công ty đến Nông trường

Phát huy thế mạnh từ phong trào thi đua

CSVN – Do nắng hạn kéo dài, cuối tháng 7 công việc khai thác mới được bắt đầu. Nhưng đến 15/11 Nông trường An Biên (Cao su Chư Prông) vẫn đạt trên 82% kế hoạch,

Bên lề hội thi

CSVN – 2 năm 1 lần, Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp ngành diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc cho thí sinh, đại biểu các đoàn tham dự.

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công ty đã tự “làm mới” mình, vươn lên vững vàng

Bên lề hội thi

CSVN – 2 năm 1 lần, Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp ngành diễn ra với nhiều cung bậc cảm

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa đúng 1 năm mà công

Bên lề hội thi

CSVN – 2 năm 1 lần, Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su cấp ngành diễn ra

Về Mang Yang hôm nay

CSVN – Từ công ty cho đến nông trường, nơi đâu cũng thấy không khí thi đua sôi nổi, chưa