Đời sống – Gia đình

Văn hóa cạo choàng

CSVN – Giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta biết bao đời nay. Trong nghề khai thác mủ, việc cạo choàng cũng là một cách giúp

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: – Các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Lãnh đạo các

Đạo hiếu là phẩm chất của nhân cách

CSVN – Chữ hiếu không phải là thứ đồ trang sức, mà nó là “phẩm chất của nhân cách” – Chữ hiếu bộc lộ tự nhiên không phải cố gượng ép và được thể hiện

Đừng mặc cảm, hãy tự tin bước tiếp!

Anh Đức Trung kính mến! Vợ chồng tôi là công nhân trong một công ty thuộc ngành cao su, rất nhiều lần được đọc bài tâm sự của anh Đức Trung. Nay, gia đình có

Văn hóa cạo choàng

CSVN – Giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta biết bao đời nay. Trong nghề khai

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ Đảng ủy,

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: – Các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Văn hóa cạo choàng

CSVN – Giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta biết bao

Cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: Các đồng chí nguyên Lãnh đạo Tập đoàn,

LỜI CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin thành kính tri ân và cảm tạ: – Các đồng chí Lãnh đạo Tổng Liên