Cao su Tây Ninh

Trần Ngọc Thuấn: Năng động và quyết đoán

CSVN – “Dù bất cứ nhiệm vụ nào khi được phân công, cũng phải cố gắng hoàn thành. Nhiệm vụ nhỏ, trách nhiệm nhỏ, nhiệm vụ lớn thì trách nhiệm càng cao”. Đó là lời

Cao su Tây Ninh: Chia cổ tức 18%/mệnh giá

CSVNO – Công ty CP Cao su Tây Ninh vừa tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 16/6. Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn song công ty đã