Cao su Tây Ninh

Nữ công nhân tâm huyết, sáng tạo

CSVN – 11 năm gắn bó với nghề cạo mủ, chị Nguyễn Thị Phong Lan – Công nhân tổ 5 khu vực 1, Nông trường Cầu Khởi, Cao su Tây Ninh luôn hoàn thành kế