Ngành cao su tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

CSVNO – VRG vừa chỉ đạo các đơn vị, người lao động tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Công nhân cao su đeo khẩu trang khi làm việc trên vườn cây. Ảnh: Văn Vĩnh

   

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh lây lan, để đảm bảo sức khỏe cho CBCNV đồng thời ổn định SXKD, Đảng ủy VRG đề nghị các cơ sở đảng, các tổ chức chính trị xã hội của tập đoàn nghiêm túc thực hiện: 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và tổ chức chính trị xã hội tại đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch, huy động cán bộ, đảng viên, NLĐ tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không chủ quan.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng. 

Tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng định hướng và tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý nghiêm các hành vi tung tin bịa đặt, phát tán thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch. 

Bảo đảm công tác phòng chống dịch cho cán bộ, đảng viên, NLĐ tại đơn vị, thực hiện vệ sinh, khử trùng nơi làm việc và những khu vực có nguy cơ lây nhiễm.

Đồng thời, chủ động xây dựng kịch bản, phương án điều tiết SXKD phù hợp với diễn biến của dịch bệnh và có giải pháp ứng phó với các biến động về nguồn cung ứng vật tư, nguyên liệu đầu vào, về thị trường tiêu thụ sản phẩm để giảm thiệu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với hoạt động SXKD tại đơn vị.

Chỉ đạo CBCNV thực hiện nghiêm việc khai báo y tế đối với cán bộ, đảng viên, NLĐ (gồm cả người thân trong gia đình) di chuyển đi, đến từ các vùng có dịch và tiếp xúc với đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao.

Kịp thời thông tin, báo cáo nhất là các vấn đề phức tạp phát sinh về Ban Tuyên giáo Thi đua tập đoàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid -19 của tập đoàn và các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

Ngoài ra, VRG cũng đề nghị lãnh đạo các công ty thuộc các ngành nghề sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện và ngành gỗ thực hiện nghiêm túc các nội dung: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và của chính quyền địa phương. 

Lãnh đạo các công ty rà soát các cá nhân, tập thể đã từng đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến nay cập nhật nội dung khai báo người từ vùng dịch  trở về theo yêu cầu của từng địa phương, người có triệu chứng liên quan đến Covid-19 phải thực hiện xét nghiệm.

Đồng thời, lãnh đạo các công ty chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại công ty; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bảo vệ tốt sức khỏe NLĐ.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, NLĐ về tình hình diễn biến dịch bệnh, đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tụ tập nơi đông người khi không cần thiết, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn…Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng hệ thống thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến.

Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh và các chỉ đạo của Chính phủ cũng như chính quyền các cấp về phòng chống dịch bệnh, các đơn vị chủ động tổ chức SXKD phù hợp với điều kiện và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

BÌNH AN