Sự kiện – Vấn đề

Cao su Phước Hòa chung tay bảo vệ môi trường

CSVNO – Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong NLĐ về giá trị nước, thời tiết và khí hậu, chiến dịch giờ trái đất năm 2021, Cao su Phước Hòa đã có nhiều hoạt động thiết