Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh về đích trước 18 ngày

 CSVNO – Ngày 21/12 Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ mừng công hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng năm 2020, về đích trước 18 ngày.


Thay mặt lãnh đạo VRG, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ trao thưởng và tặng hoa chúc mừng công ty

Năm 2020 Tập đoàn giao kế hoạch cho công ty 650 tấn mủ cao su. Đến ngày 13/12 công ty đạt 650,81 tấn, đạt 100,13 % so với kế hoạch năm và về đích trước kế hoạch 18 ngày. Công ty ước đến ngày 31/12 phấn đấu đạt 715 tấn, vượt 10% so với kế hoạch. Tổng doanh thu 24,644 tỷ đồng, đạt 125,8% kế hoạch. Tiền lương bình quân 3,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 100% kế hoạch.


Ông Võ Sỹ Lực – TGĐ Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2020

Tại buổi lễ,  lãnh đạo VRG đã gửi thư chúc mừng, ghi nhận, biểu dương thành tích của tập thể NLĐ công ty đã đạt được trong phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm. Với thành tích đã đạt được của công ty, VRG đã có Quyết định khen thưởng đột xuất với số tiển 10 triệu đồng.

ĐINH THỊ NHƯ HOÀI