Kỹ thuật

Nhu cầu cao su silicon lỏng tăng cao

CSVN – Thị trường cao su silicon lỏng dự kiến sẽ tăng trưởng với 8,3% trong giai đoạn 2023-2030, theo USD Analytics dự báo. Cao su silicon lỏng (LSR) là một loại vật liệu linh

Họp khởi động dự án FORSEA

CSVNO – Các cuộc họp khởi động dự án FORSEA đã được thực hiện tại trường đại học Kasetsart, Bangkok, Thái Lan từ ngày 15/02 đến ngày 17/02/2023. Cuộc họp bao gồm các đối tác

Họp khởi động dự án FORSEA

CSVNO – Các cuộc họp khởi động dự án FORSEA đã được thực hiện tại trường đại học Kasetsart, Bangkok, Thái Lan từ ngày 15/02