Kỹ thuật

Thâm canh rừng gỗ lớn bằng giống keo mới

CSVNO – Quảng Trị đang triển khai các chương trình, dự án khuyến nông nhằm đẩy nhanh việc đưa các giống keo nuôi cấy mô, keo tai tượng giống mới vào trồng rừng gỗ lớn.