Kỹ thuật

Ngành cao su Việt Nam thích ứng với EUDR

CSVN – Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA) phối hợp cùng tổ chức Forest Trends tổ chức Hội thảo “Thực trạng chuỗi cung ngành cao su Việt Nam: Chuẩn bị để đáp ứng quy

Nâng cao hiệu quả sản xuất cao su

CSVN – Với thực trạng còn nhiều khó khăn của ngành cao su, cùng với việc giảm suất đầu tư trong những năm gần đây, độ phì của nguồn tài nguyên đất đang suy giảm