Kỹ thuật

Nên trang bị ủng đi cạo vào mùa mưa

CSVN – Bao nhiêu năm qua người lao động trong ngành vẫn được trang bị phòng hộ lao động như quần áo, nón, giày ba ta, và người công nhân vẫn cần mẫn “một nắng