Kỹ thuật

Sáng kiến máy cán mủ mini

Trước đây để xác định độ nhớt ban đầu khi sản xuất mủ CV, công nhân làm bằng phương pháp cán thủ công. Anh Kiều Đình Thỏa – Tổ trưởng Tổ đánh đông Xí nghiệp

Cây không phụ lòng người

CSVN – Chúng tôi cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đi kiểm tra công tác tưới nước cho cao su tái canh năm 2019 tại Lô 21 của NT Ya

Sáng kiến máy cán mủ mini

Trước đây để xác định độ nhớt ban đầu khi sản xuất mủ CV, công nhân làm bằng phương pháp cán thủ công. Anh Kiều

Cây không phụ lòng người

CSVN – Chúng tôi cùng cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum đi kiểm tra công tác tưới nước cho cao su

Sáng kiến máy cán mủ mini

Trước đây để xác định độ nhớt ban đầu khi sản xuất mủ CV, công nhân làm bằng phương pháp