MEDIA

Thi đua từ những đường cạo

CSVN – Trong thời điểm toàn ngành đang ra sức lao động sáng tạo chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của VRG, phong trào thi đua càng được lan tỏa sâu rộng, tạo không khí sôi nổi trên vườn cây. Những ngày cuối

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các tổ, đội đạt năng suất vườn cây từ 2,5-2,8 tấn/ha trở lên. Đây là những tập thể tiêu biểu, đóng

Một lòng với nghề

CSVN – Những con người một lòng gắn bó với cây cao su không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà đó còn là “cái duyên” với nghề. Chọn nghề như chọn bạn đời Gặp lại Y Tâm, một CN tiêu biểu, một Đảng viên

Cao su – dòng chảy hào hùng

(tiếp theo kỳ trước) Lâng lâng mắt lệ tuôn trào Sao vàng cờ đỏ ngập tràn khắp nơi Những mong cơm áo ấm no Lợi quyền bình đẳng cả cho mọi người Làng cao su rộn tiếng cười Vệ quốc đoàn lập nhiều người tòng