VRG sẽ ký hợp tác với Đại học Nông Lâm

CSVNO – Nội dung sẽ ký kết bao gồm hợp tác và hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.
GS TS Nguyên Hay - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi họp
GS TS Nguyễn Hay – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi làm việc với VRG ngày 12/7

Về lĩnh vực đào tạo, Trường sẽ hợp tác đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý trong lĩnh vực trồng và chăm sóc cao su, công nghệ chế biến mủ, chế biến gỗ, môi trường, ngoại ngữ cũng như phối hợp đào tạo trình độ cao học và nghiên cứu sinh.

Đào tạo hoàn thiện đội ngũ giảng viên cơ hữu, làm nền tảng để nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Cao su lên thành trường Đại học trong thời gian tới.

Trường cũng sẽ là cầu nối để VRG tiếp cận với các trường, viện nghiên cứu quốc tế để thực hiện công tác đào tạo cán bộ cho VRG, dưới hình thức các lớp ngắn hạn, lớp giảng dạy tại Việt Nam, hoặc các khóa học tập, tham quan ở nước ngoài.

Bí thư Đảng ủy - TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu tại buổi làm việc

Hai bên sẽ cùng phối hợp công tác nghiên cứu khoa học, giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất. Chuyển giao các công trình nghiên cứu khoa học phù hợp với điều kiện sản xuất, đặc biệt là ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất cao su.

Sử dụng chung các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực cơ khí hóa, tự động hóa trong công nghệ chế biến và xử lý nước thải…

Trong tương lai gần trường sẽ hỗ trợ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao cho VRG, nhằm cung cấp hệ thống giống, cây trồng xen phù hợp trên đất cao su, đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Quang cảnh buổi làm việc giữa hai bên
Quang cảnh buổi làm việc giữa hai bên

Qua buổi làm việc ngày 12/7, hai bên cũng đã thông nhất thành lập ban hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm liên lạc thông tin, xây dựng, tổ chức các chương trình hợp tác cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc hợp tác, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể qua từng năm, đảm bảo hai bên cùng có lợi.

Tin, ảnh: Vũ Phong