Thị trường cao su

IRSG hỗ trợ nghiên cứu sự bền vững ngành cao su

CSVNO – Nhóm Nghiên cứu Cao su Quốc tế (International Rubber Study Group, IRSG) cho biết đã ký kết hợp tác với Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University) Singapore để thực hiện các

Xuất khẩu đồ gỗ tăng trưởng mạnh mẽ

CSVN – Năm 2021 xuất khẩu đồ gỗ đã tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Kim ngạch năm 2021 đạt 14,8 tỷ USD Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và