Tâm huyết với ngành

“Đồng vợ, đồng chồng” giành “vàng”

CSVN – Là vợ chồng, là đồng nghiệp, nhiều đôi vợ chồng công nhân cao su đã cùng nhau nỗ lực, phấn đấu để đạt được những thành tích trong nghề nghiệp. Họ cùng nhau