Tâm huyết với ngành

Di sản gia đình được gìn giữ

CSVN – Câu chuyện về gia đình ông Nguyễn Thanh Minh – Công nhân tại Cao su Đồng Phú đã có 3 thế hệ gắn bó với ngành cao su là minh chứng về những

Nữ công nhân ưu tú ở cao su Kon Tum

CSVN – Đến NT Ya Chim, Cao su Kon Tum, hỏi chị Nguyễn Thị Tám ai cũng biết và yêu mến. Đặc biệt thành tích trong khai thác mủ cao su là điều mọi người

Nữ tổ trưởng tận tâm với công nhân

CSVN – Tổ trưởng là sợi dây gắn kết chặt chẽ mối quan hệ giữa công nhân lao động với đơn vị, vì vậy mà nhiều năm đảm nhiệm chức Tổ trưởng tại Tổ 3,

Gia đình 4 thế hệ yêu ngành, yêu nghề

CSVN – Gia đình ông Nguyễn Khắc Trúc – Nhân viên Tổ cơ khí điện – nước trực thuộc văn phòng Xí nghiệp chế biến cao su, TCT Cao su Đồng Nai có 4 thế