Tâm huyết với ngành

Một lòng với nghề

CSVN – Những con người một lòng gắn bó với cây cao su không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà đó còn là “cái duyên” với nghề. Chọn nghề như chọn bạn đời Gặp

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng, có tác dụng nhân điển hình tiên tiến toàn ngành.

Khát khao vươn tới cuộc sống tươi đẹp

CSVN – Nhiều bà con các tỉnh miền núi phía Bắc đã ngược về xuôi vào Đồng Nai để làm công nhân cao su, cùng dựng xây ngôi nhà chung ngày càng vững bền. Trong

Một lòng với nghề

CSVN – Những con người một lòng gắn bó với cây cao su không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà đó còn là “cái

Vườn hoa thi đua khoe sắc

CSVN – Trong phong trào thi đua yêu nước của ngành cao su, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc là nhân tố quan trọng,

Một lòng với nghề

CSVN – Những con người một lòng gắn bó với cây cao su không chỉ vì miếng cơm manh áo,