Tâm huyết với ngành

Kế thừa tình yêu cao su qua 4 thế hệ

CSVN – Dành gần cả cuộc đời gắn bó với ngành nghề truyền thống gia đình, anh Nguyễn Trung Kiên – Đội trưởng Đội bảo vệ NT Xà Bang, Cao su Bà Rịa luôn dành

“Hành trang là ý chí thoát nghèo”

CSVN – Đó là tâm sự của chị Lò Thị Cáng – Công nhân NT 3, Cao su Chư Mom Ray. Xa gia đình, một mình vào vùng biên lập nghiệp đã 10 năm, dù