Tâm huyết với ngành

Người “giữ lửa” cho công nhân

CSVN – Trong thời gian qua, giá mủ thấp làm cho thu nhập của công nhân cao su cũng giảm đáng kể, bên cạnh đó tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra

“Vịn vào cái khó mà đứng lên”

CSVN – Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của chị Mai Thị Hòa – Bí thư Đoàn nông trường Thái Hiệp Thành (Cao su Đồng Nai) trong thời điểm cả đơn vị “tăng tốc”

Truyền thống – Mạch ngầm chảy mãi

Bài 1: Lớp cha trước, lớp con sau… CSVN – Truyền thống lịch sử ngành cao su VN luôn được giữ gìn, kế thừa và phát triển bền vững. Thế hệ này nối tiếp thế

Đam mê nghiên cứu, sáng tạo

CSVN – 36 năm gắn bó, làm việc tại Cao su Chư Prông cũng là từng ấy năm anh Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng phòng Quản lý chất lượng không ngừng tìm tòi, nghiên cứu

Đam mê nghiên cứu, sáng tạo

CSVN – 36 năm gắn bó, làm việc tại Cao su Chư Prông cũng là từng ấy năm anh Nguyễn Hoàng Tuấn – Trưởng phòng