Tuổi trẻ ngành cao su

Sôi nổi ngày Chủ nhật xanh

CSVNO – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong ngày Chủ nhật

Sôi nổi ngày Chủ nhật xanh

CSVNO – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Tuổi trẻ Cao su Phước Hòa tổ

Sôi nổi ngày Chủ nhật xanh

CSVNO – Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), Tuổi trẻ