Tuổi trẻ ngành cao su

“Giọt hồng” tháng 3

CSVN – Với quan niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ ở Cao su Chư Păh đã hăng hái tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện do

“Áo xanh” xông xáo khắp mọi nẻo đường

CSVN – Từ trái tim nhiệt huyết và tinh thần sáng tạo, Tuổi trẻ Cao su Việt Nam đã thực hiện đồng loạt nhiều công trình, phần việc ý nghĩa trong Tháng Thanh niên 2024.

“Giọt hồng” tháng 3

CSVN – Với quan niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ ở Cao su Chư Păh đã hăng

“Giọt hồng” tháng 3

CSVN – Với quan niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều bạn trẻ ở Cao