Tuổi trẻ ngành cao su

Đoàn Thanh niên VRG tặng quà Xuân biên giới

CSVNO – Nhằm động viên cán bộ, chiến sỹ đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch Covid – 19 ở vùng biên giới, ngày 14/1, Đoàn Thanh niên (ĐTN)