Tuổi trẻ ngành cao su

VRG ký kết hợp tác với Trung ương Đoàn

CSVNO – Trong không khí sôi nổi hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và VRG đã tổ chức Tổng kết Chương trình phối hợp

Hiệu quả mô hình “tủ sách thanh niên”

CSVN – Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Phước Hòa đã sôi nổi tổ chức các chương trình xây dựng văn hóa đọc và duy trì thực hiện tốt mô hình “Tủ