Sáng kiến mới – Mô hình hay

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các tổ, đội đạt năng suất vườn cây từ 2,5-2,8 tấn/ha

Cao su Lai Châu vượt khó

CSVN – Về tiêu thụ, công ty linh hoạt theo nhu cầu và giá bán của thị trường tại từng thời điểm. Đồng thời, chủ động tìm kiếm khách hàng, tiêu thụ nhanh. Hiện nay,

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các

Cao su Lai Châu vượt khó

CSVN – Về tiêu thụ, công ty linh hoạt theo nhu cầu và giá bán của thị trường tại từng thời điểm. Đồng thời, chủ

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt

Cao su Lai Châu vượt khó

CSVN – Về tiêu thụ, công ty linh hoạt theo nhu cầu và giá bán của thị trường tại từng