Sáng kiến mới – Mô hình hay

Phát minh một vật liệu giống cao su

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Massachusetts Amherst gần đây đã công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa kỳ (PNAS) rằng họ đã tạo ra

Độc đáo mô hình học lái xe tại chỗ

CSVN – Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn giảng dạy lái xe và ngành công nghệ ô tô tại chỗ, nhóm tác giả Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã chế tạo thành