Sáng kiến mới – Mô hình hay

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

CSVN – Với tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà, sau một thời gian nghiên cứu, đầu tư và bắt tay vào triển khai thực hiện, Dự án

Máy bón phân cho cao su kiến thiết cơ bản

CSVN – Xuất phát từ việc nhằm tiết giảm suất đầu tư, định mức lao động cho cao su chăm sóc, anh Trần Bá Long – Tổ trưởng tổ 3, Nông trường Đăk H’rin, Cao

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các tổ, đội đạt năng suất vườn cây từ 2,5-2,8 tấn/ha

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt tiêu chuẩn, còn có các

Tổ 3 tấn điển hình

CSVN – Danh hiệu thành viên Câu lạc bộ 2 tấn, ngoài trao cho cấp công ty, nông trường đạt