Sáng kiến mới – Mô hình hay

Đóng bè vượt sông vận chuyển mủ

CSVN – Đó là sáng kiến của vợ chồng công nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Cương và Phạm Thị Phương ở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Vào mùa mưa, nước sông dâng

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai trên vườn cây miệng cạo cao đã hạn chế tối

Mô hình hay trong phòng, chống dịch Covid – 19

CSVN – Mô hình “Công tác phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn mới và kịch bản khi có trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 tại đơn vị” của Công ty TNHH PTCS Phước Hòa Kampong

Thu mủ bằng ống và bao PE

CSVN – Sáng kiến “Thu mủ bằng ống và bao PE” của anh Trương Văn Mẫn – Trợ lý TGĐ TCT Cao su Đồng Nai