Sáng kiến mới – Mô hình hay

A lô, tổ vá xe lưu động đây!

CSVN – Dù đêm hay ngày, mỗi khi công nhân (CN) bị thủng lốp xe, chỉ cần alô cho tổ vá xe lưu động thì vài phút sau sẽ có 2 anh bảo vệ xuất

Buồng khử khuẩn toàn thân tự động

CSVNO – Nhằm hạn chế và ngăn ngừa nguy cơ lây lan qua tiếp xúc trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cao su Phước Hòa đã trang bị, lắp đặt các Buồng

Khấm khá nhờ nuôi dê VietGAP

CSVNO – Nuôi dê tiêu chuẩn VietGAP đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân thuộc các xã miền núi tỉnh Hòa Bình. Thanh Sơn là xã miền núi thuộc vùng CT229

Khấm khá nhờ nuôi dê VietGAP

CSVNO – Nuôi dê tiêu chuẩn VietGAP đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân thuộc các xã miền núi tỉnh Hòa