Sáng kiến mới – Mô hình hay

Phát minh một vật liệu giống cao su

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Massachusetts Amherst gần đây đã công bố trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa kỳ (PNAS) rằng họ đã tạo ra