Sáng kiến mới – Mô hình hay

Tay nghề giỏi để tăng năng suất

CSVN – Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, phong trào Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi nhằm nâng cao trình độ tay nghề, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo Rai II – Công ty TNHH MTV Cao su Chư

Tổ 3 tấn điển hình ở Cao su Đồng Nai

CSVN – Tổ 2, NT Túc Trưng là tổ có sản lượng khai thác cao nhất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, với năng suất vườn cây bình quân trên 3,2 tấn/ha. Tổ

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo