Dịch vụ

Với vai trò, chức năng và nguồn lực của mình, Tạp chí Cao su Việt Nam sẵn sàng hợp tác với quý doanh nghiệp theo các hình thức sau:

  • Viết bài giới thiệu (PR) về hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên Tạp chí.
  • Hỗ trợ đăng thông tin khi quý doanh nghiệp ra mắt sản phẩm, dịch vụ, giới thiệu chương trình khuyến mãi mới nhắm đến Thị trường cao su và khách hàng trong ngành cao su.
  • Thực hiện các ấn phẩm văn hoá (kỷ yếu, phim tư liệu, phim quảng bá, làm lịch…. ) theo đặt hàng của quý doanh nghiệp.
  • Cung cấp các giải pháp phần mềm Quản lý ảnh, Quản lý hồ sơ cho các đơn vị
  • Sản xuất và cung ứng các loại bao bì PE, PP, thảm PE, túi trùm pallet, máng che mưa, máng đậy chén cao su, túi ươm cây, dây băng tháp phục vụ cho ngành cao su.

Mời doanh nghiệp tham gia tài trợ cho các sự kiện, các cuộc thi lớn mang tính toàn ngành do Tạp chí tổ chức, qua đó giúp quảng bá thương hiệu của quý doanh nghiệp.