Hoạt động công đoàn

Nơi công nhân luôn xem là nhà

CSVN – 100% người lao động (NLĐ) là đồng bào dân tộc thiểu số, sản lượng luôn dẫn đầu nông trường. Đó là điều ấn tượng khi đến thăm Tổ Công đoàn 7 – Nông

Nơi công nhân luôn xem là nhà

CSVN – 100% người lao động (NLĐ) là đồng bào dân tộc thiểu số, sản lượng luôn dẫn đầu nông trường. Đó là điều ấn