Hoạt động công đoàn

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ ngành cao su, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc

Mường Nhé ngày nắng lên

CSVN – Mường Nhé là huyện miền núi, gồm 13 dân tộc sinh sống với 52.684 nhân khẩu, trong đó có 36.811 người Mông, nằm trên ngã ba biên giới Việt Nam với hai nước

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ ngành cao su, Công đoàn

Mường Nhé ngày nắng lên

CSVN – Mường Nhé là huyện miền núi, gồm 13 dân tộc sinh sống với 52.684 nhân khẩu, trong đó có 36.811 người Mông, nằm

“Hoa cao su”

CSVN – Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo, hăng say trong lao động sản xuất của nữ CB.CNV LĐ

Mường Nhé ngày nắng lên

CSVN – Mường Nhé là huyện miền núi, gồm 13 dân tộc sinh sống với 52.684 nhân khẩu, trong đó