Hoạt động công đoàn

Người “giữ lửa” cho công nhân

CSVN – Trong thời gian qua, giá mủ thấp làm cho thu nhập của công nhân cao su cũng giảm đáng kể, bên cạnh đó tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra