Giới thiệu

Tạp chí Cao su Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), là diễn đàn của CBCNV-LĐ trong toàn ngành cao su.

Nhiệm vụ của Tạp chí Cao su là thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trải dài từ TP.HCM, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung, các tỉnh miền núi phía Bắc, đến các công ty ở Lào và Campuchia…

Tạp chí Cao su Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), là diễn đàn của CBCNV-LĐ trong toàn ngành cao su.

Nhiệm vụ của Tạp chí Cao su là thực hiện chức năng thông tin tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, trải dài từ TP.HCM, Đông Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung, các tỉnh miền núi phía Bắc, đến các công ty ở Lào và Campuchia…

1. Tôn chỉ mục đích và lĩnh vực hoạt động của Tạp chí Cao su Việt Nam:

 • Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về sự nghiệp phát triển ngành cao su Việt Nam.
 • Phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động trong toàn ngành.
 • Trao đổi kinh nghiệm, phổ biến khoa học công nghệ trong nước và thế giới liên quan đến sự nghiệp phát triển ngành cao su.
 • Thông tin giá cả, Thị trường cao su cao su trong nước và thế giới
 • Giới thiệu, quảng bá các dịch vụ, hàng hoá, sản phẩm phục vụ cho ngành cao su.
 • Tạo nhịp cầu nối để doanh nghiệp trong ngành và ngoài ngành gặp gỡ, xúc tiến thương mại, quan hệ hợp tác sản xuất kinh doanh v.v…

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, Tạp chí Cao su Việt Nam còn tham gia tổ chức các sự kiện quảng bá cho Tập đoàn và các đơn vị; thực hiện kỷ yếu, làm phim tư liệu và các ấn phẩm văn hóa khác…

Tạp chí còn có một nhà in ở địa chỉ: 342 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nhà in Tạp chí Cao su Việt Nam chuyên sản xuất các loại bao bì PE, PP, thảm PE, túi trùm pallet, máng che mưa, máng đậy chén cao su, túi ươm cây, dây băng tháp phục vụ cho ngành cao su, in trên màng PE, PP; in ấn các ấn phẩm như lịch, bao thư, biểu mẫu; thiết kế mẫu mã trên bao bì nhựa và giấy…

2. Phạm vi phát hành, đối tượng bạn đọc của Tạp chí Cao su Việt Nam:

 • Tạp chí Cao su Việt Nam xuất bản 2 kỳ/tháng với số lượng 27.000 cuốn/kỳ. Đối tượng bạn đọc và phạm vi phát hành của Tạp chí Cao su gồm:
 • Lãnh đạo và các phòng ban Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN.
 • Gần 100 đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, ở trong nước và nước ngoài.
 • Các công ty là bạn hàng, đối tác của các doanh nghiệp ngành cao su.
 • Các hội viên thuộc Hiệp hội Cao su Việt Nam.
 • Hơn 126.000 CBCNV-LĐ trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN cùng hàng trăm ngàn gia thuộc.
 • Hàng chục ngàn hộ cao su tiểu điền trong cả nước…