Đại hội Công đoàn

Niềm tự hào của Kpa Toal

CSVN – 15 năm gắn bó với nghề, anh Kpa Toal – công nhân (CN) khai thác đội 4, NT Đoàn Kết, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông đã có 2 lần dự

Niềm tự hào của Kpa Toal

CSVN – 15 năm gắn bó với nghề, anh Kpa Toal – công nhân (CN) khai thác đội 4, NT Đoàn Kết, Công ty TNHH