Sản lượng Cao su Krông Buk đạt 102,2% so Nghị quyết

CSVNO – Trong 2 ngày 18 – 19/6, Đảng bộ công ty TNHH MTV Cao su Krông Buk đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự và phát biểu ý kiến tại Đại hội có đ/c Trần Minh Phụng – Phó TGĐ VRG, đại diện huyện ủy, UBND, các ban ngành huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk, cấp ủy, chính quyền một số địa phương trong huyện, các đồng chí nguyên là Bí thư Đảng bộ, Tổng giám đốc, chủ tịch công đoàn công ty qua các thời kỳ và 131 đại biểu chính thức.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ công ty đã bám sát Nghị quyết, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, an ninh – quốc phòng, kiểm tra giám sát… Và đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

BCH, BTV, UBKT và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội.

Với nhiệm vụ SXKD, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý đầu tư và chăm sóc tốt vườn cây cao su trong và ngoài nước; thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu sản lượng cao su khai thác là 10.043 tấn/9.830 tấn, đạt 102,2 % so với kế hoạch.

Đồng thời chú trọng công tác trồng xen các loại cây ngắn ngày, cây cà phê trong lô cao su nhằm tăng hiệu quả sản xuất và đời sống người công nhân lao động, nhất là trong bối cảnh giá mủ cao su giảm sâu.

BCH Đảng bộ huyện Krông Năng tặng bức trướng tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dầu giá cao su giảm thấp, tiền lương bình quân trong 5 năm vẫn đạt 5,15 triệu đồng/người/tháng và đạt 105% so với chỉ tiêu nghị quyết.

Mặt khác, Đảng bộ công ty đã lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện tốt luật dân quân tự vệ, duy trì thực hiện nghiêm quy chế phối hợp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản giữa công ty với công an tỉnh, công an huyện và các xã trên địa bàn…

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 34 lượt tổ chức Đảng theo điều 30, 32 Điều lệ Đảng, kiểm tra 564 lượt đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, xử lý kỷ luật 6 đảng viên bằng hình thức khiển trách theo Điều 27, Quy định 102 – QĐ/TW vi phạm quy định về chính sách dân số và gia đình…

Một trong những nội dung quan trọng là đại hội đã tiến hành bầu cử BCH khóa mới theo đúng trình tự, quy định luật bầu cử. Theo đó, Đại hội đã bầu BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 đồng chí. Đồng thời đã bầu các chức danh : BTV, BT, Phó BT, UBKT, chủ nhiệm UBKT.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền đã được đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng bộ. Đồng thời đã bầu đồng chí Hoàng Văn Nhơn là Phó Bí thư, bầu 5 đồng chí trong BTV, 3 đồng chí trong UBKT, đồng chí Lương Văn Du được bầu làm Chủ nhiệm UBKT.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí (trong đó có 01 đại biểu dự khuyết ) vào đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

TRỌNG ĐỒNG