Phóng sự

Công nhân làm thêm mùa nghỉ cạo

CSVN – Thời điểm chờ cây cao su ra lá, công nhân cạo mủ có thời gian nghỉ ngơi sau một năm lao động miệt mài, họ còn tranh thủ làm thêm nhiều công việc

Cao su Lai Châu vững tin năm mới

CSVNO – Năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty CPCS Lai Châu đã đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt

Hăng hái thi đua nước rút cuối năm

CSVN – Tổ khai thác số 4, NT Đoàn Kết, Cao su Mang Yang đang tất bật mùa thi đua nước rút cuối năm, cố gắng chạy đua vượt sản lượng. HOÀNG KHẢI

Cao su Lai Châu vững tin năm mới

CSVNO – Năm 2023 với nhiều khó khăn thách thức, tập thể Ban lãnh đạo, người lao động Công ty CPCS Lai Châu đã đoàn