Phóng sự

Hăng hái thi đua nước rút cuối năm

CSVN – Tổ khai thác số 4, NT Đoàn Kết, Cao su Mang Yang đang tất bật mùa thi đua nước rút cuối năm, cố gắng chạy đua vượt sản lượng. HOÀNG KHẢI

Gia đình 4 thế hệ gắn bó ngành cao su

Chị Trần Thị Kiều Diễm, một cán bộ kỹ thuật tại Nông trường 6, Cao su Lộc Ninh là thế hệ tiếp nối thứ 4 trong gia đình có 4 thế hệ theo ngành cao

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba trong gia đình theo nghề cao su. Với anh, truyền

Công nhân cao su ba thế hệ

Anh Trần Văn Long – công nhân khai thác mủ thuộc tổ 5, NT Thuận Phú, Cao su Đồng Phú là thế hệ thứ ba