Công nghiệp cao su

Vui buồn xuất khẩu gỗ đầu năm 2021

CSVN – Đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng ấn tượng, nhưng ngành gỗ không chỉ có nhiềm vui mà vẫn phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ.

Trải thảm đón nhà đầu tư

CSVN – Để thu hút khách đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI, các KCN trực thuộc VRG tích cực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thực hiện nhiều ưu đãi, chia sẻ khó khăn

Trải thảm đón nhà đầu tư

CSVN – Để thu hút khách đầu tư, nhất là doanh nghiệp FDI, các KCN trực thuộc VRG tích cực hoàn thiện cơ sở hạ