Công nghiệp cao su

Giải pháp phát triển gỗ cao su 2021 – 2030

CSVN – Theo Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030, gỗ cao su cần đạt được 7 – 8 triệu m3/năm từ diện

Nỗ lực phục hồi sau đại dịch

CSVN – Vượt qua năm 2021 với nhiều tác động bởi đại dịch Covid – 19, ngay từ đầu năm 2022, thực hiện chủ trương bình thường mới, thích ứng linh hoạt, đảm bảo tốt