Công nghiệp cao su

VRG đẩy mạnh sản xuất mủ Mixture

CSVNO – Chiều ngày 26/4, VRG đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai sản xuất sản phẩm cao su hỗn hợp (Mixture) và công tác quản lý hàm lượng mủ cao