Nâng cao vai trò của Công đoàn trong công tác bảo hộ lao động

CSVN – Cao su VN vừa yêu cầu CĐ các đơn vị trực thuộc nâng cao vai trò của CĐ trong công tác bảo hộ lao động (BHLĐ).
Ảnh: Vũ Phong
Ảnh: Vũ Phong

Theo CĐ Cao su VN, năm 2016, dự báo giá cao su tiếp tục ở mức thấp, diễn biến thời tiết ngày càng bất thường và khó đoán. Từ tình hình đó, Ban lãnh đạo VRG đã xây dựng kịch bản: giá thành 25 triệu đồng/tấn, giá bán 26 triệu đồng/tấn và tiếp tục tiết giảm chi phí trồng mới, tái canh, chăm sóc vườn cây so với suất đầu tư năm 2015.

Trong bối cảnh khó khăn đó, việc trang cấp đồ phòng hộ lao động cho CNVC-LĐ cũng phải được tính toán tiết giảm. Cụ thể như BHLĐ (2 bộ/năm đối với CN khai thác, 1-2 bộ/năm, đối với CN KTCB, xà bông rửa tay (giảm còn 3kg/người/năm)… Tuy nhiên việc này vừa phải đảm bảo đúng các quy định của Nhà nước, vừa đảm bảo sự hợp lý, sức chịu đựng của giá thành sản xuất.

CĐ Cao su VN đề nghị các cấp CĐ cần tăng cường vai trò tham gia, giám sát và tuyên truyền cho CNVC-LĐ hiểu rõ và chia sẻ khó khăn chung của đơn vị và của VRG nhằm giữ vững sự ổn định trong doanh nghiệp.

Được biết trong năm 2015, VRG đã đầu tư kinh phí hơn 36,2 tỷ đồng đồng để trang cấp BHLĐ, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, xây dựng chương trình cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện môi trường trong đơn vị.

Chính quyền và các cấp CĐ vận động mọi người chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp, chế độ chính sách BHLĐ, thực hiện tốt các tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động; tích cực trồng và chăm sóc cây xanh, vườn hoa cây cảnh, làm sạch đẹp nơi làm việc và cảnh quan đơn vị, làm cho bộ mặt cảnh quan cơ quan ngày càng xanh – sạch – đẹp. Bảo đảm cho điều kiện và môi trường lao động trong khu vực sản xuất được cải thiện hơn, bớt ô nhiễm, đặc biệt là tại các nhà máy chế biến mủ cao su, góp phần phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các cấp CĐ đã chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động có kế hoạch và biện pháp cụ thể, đầu tư kinh phí đúng mức để phát động và triển khai thực hiện phong trào trong đơn vị.

C.Đ