người lao động

Tháng Công nhân: Ấm lòng người lao động

CSVN – Với chủ đề “Mỗi CĐ cơ sở – Một lợi ích đoàn viên”, trong Tháng Công nhân (TCN) năm 2020, CĐ các công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hướng