Tháng Tư 8, 2016

Krông Năng mùa Xuân

  Những cánh chim bay về tổ ấm Thao thức mùa Xuân Krông Năng Đây mảnh đất ngọt ngào hoa trái Nắng mới hừng lên. Tiếng chiêng ngân. Rừng cao su điệp trùng đội ngũ

Chú trọng nâng cao vai trò cán bộ chuyên quản

CSVN – “Chuyên quản” là cán bộ kỹ thuật của công ty được tăng cường, hỗ trợ cho các nông trường thực hiện công tác nông nghiệp, giúp nông trường thực hiện tốt hơn quản lý kỹ thuật, năng suất và

Krông Năng mùa Xuân

  Những cánh chim bay về tổ ấm Thao thức mùa Xuân Krông Năng Đây mảnh đất ngọt ngào hoa trái Nắng mới hừng lên.

Krông Năng mùa Xuân

  Những cánh chim bay về tổ ấm Thao thức mùa Xuân Krông Năng Đây mảnh đất ngọt ngào hoa