đời sống

Vững tâm trên vùng đất mới

CSVN – Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum có tổng diện tích cây cao su hơn 24.700 ha, chiếm hơn 92% tổng diện tích cây trồng toàn huyện. Người dân trên địa bàn huyện đa

Cao su nâng cao đời sống người đồng bào

CSVN – Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền xã Mường Cang (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi đất nông-lâm nghiệp kém hiệu quả sang góp đất trồng

Vững tâm trên vùng đất mới

CSVN – Huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum có tổng diện tích cây cao su hơn 24.700 ha, chiếm hơn 92% tổng diện tích cây