Công đoàn CSVN ký quy chế phối hợp với Liên đoàn lao động Nghệ An

CSVNO – Nhằm duy trì và tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Công đoàn cao su VN và Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An trong việc chỉ đạo các hoạt động công đoàn cơ sở ngành cao su đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sáng ngày 7/10 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Cao su VN đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối với Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo 2 bên trao đổi biên bản ký kết.
Lãnh đạo 2 bên trao đổi biên bản ký kết.

Việc ký kết còn nhằm thể hiện trách nhiệm của Công đoàn Cao su VN và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trong việc chỉ đạo hoạt đông công đoàn cơ sở, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ các cơ sở hoạt động, tổ chức các phong trào công nhân viên lao động, tránh sự chỉ đạo trùng lặp của công đoàn cấp trên đối với cơ sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện mục tiêu ‘ Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Các đối tượng thực hiện sự chỉ đạo bao gồm Công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại các Cty, đơn vị là thành viên của VRG cùng các Công đoàn cơ sở tại các Cty trồng, khai thác mủ cao su trực thuộc địa phương không là thành viên của VRG.

Theo ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An, việc Liên đoàn lao động tỉnh cùng tham gia với VRG cũng nhằm thực hiện chính sách, chế độ lao động, tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi tập thể của CNLĐ và các vấn đề có liên quan đến người lao động, vận động CNLĐ phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sốngthu nhập ổn định, tăng trưởng đời sống cho người LĐ.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn cao su VN cho răng, hàng tháng, hàng quý và 6 tháng và cuối năm, các công đoàn các đơn vị phải có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoạt động công đoàn về Liên đoàn lao động tỉnh và Công đoàn cao su VN để công đoàn cấp trên có cơ sở hướng dẫn và chỉ đạo theo thẩm quyền.

                                                                      Anh Bình