Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành cao su

CSVNO – Sáng nay, ngày 10/9, Công đoàn CSVN đã tổ chức Lễ phát động thi đua chào mừng 92 năm truyền thống ngành cao su (28/10/1929 – 28/10/2021); Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến trên 75 điểm cầu.

Lễ phát động được tổ chức trực tuyến tại 75 điểm cầu

Phát biểu khai mạc, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN nhấn mạnh: “Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của VRG và các đơn vị. Do đó, lãnh đạo VRG, các đơn vị và NLĐ đã tập trung, với quyết tâm chính trị cao nhất để nỗ lực tổ chức thực hiện tốt mục tiêu kép. Lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN thường xuyên theo dõi tình hình chung và của các đơn vị để có những kịch bản điều hành, chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế để làm sao đạt được mục tiêu cao nhất đó là tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả tốt nhất và chăm lo tốt đời sống NLĐ trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 khó khăn như hiện nay”.

Nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ trong 4 tháng còn lại của năm 2021, Tổng Giám đốc VRG và Ban Thường vụ Công đoàn CSVN liên tịch phát động phong trào thi đua “Toàn ngành đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”; Thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch sản lượng 4 tháng cuối năm 2021 (tháng 9 – 12/2021) trong toàn thể CB.CNVC – LĐ, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 92 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929 -28/10/2021). 

Các đồng chí tham gia dự họp trao đổi, thảo luận về các giải pháp thực hiện trong các phong trào thi đua 4 tháng cuối năm

Kế hoạch liên tịch số 466 giữa VRG và Công đoàn CSVN tập trung vào 7 nội dung chính.

Một là: Các đơn vị thành viên căn cứ vào tình hình thực tế tăng cường công tác quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác quản lý kỹ thuật nông nghiệp từng vườn cây (khai thác, kiến thiết cơ bản, tái canh) nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất.

Hai là: Tiếp tục xây dựng và phát triển sản phẩm cao su của đơn vị, của Tập đoàn gắn với thương hiệu VRG.

Ba là: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CB.CNVC – LĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Bốn là: Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người tốt – Việc tốt”. 

Năm là: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Sáu là: Công đoàn các đơn vị chủ động phối kết hợp với chuyên môn tổ chức bình xét các giải thưởng “Cao su Việt Nam”, và “Phú Riềng đỏ” nhằm tuyên dương nhân kỷ niệm 92 năm truyền thống Ngành Cao su Việt Nam (28/10/1929-28/10/2021).

Bảy là: Tích cực tuyên truyền, giáo dục trong CB.CNVC – LĐ tiếp tục phát huy tinh thần “Tương thân – Tương ái”; “Đoàn kết – Chia sẻ” chăm lo đời sống vật chất tinh thần NLĐ thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đến NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và ở Lào, Campuchia. 

Trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 bùng phát lần thứ 4, Công đoàn CSVN đã kịp thời hướng dẫn Công đoàn các cấp về việc thực hiện các quyết định liên quan đến việc hỗ trợ cho NLĐ bị ảnh hưởng do Covid – 19, hỗ trợ NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ”. 

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm hiện nay Công đoàn các cấp đã chi hơn 11,2 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống Covid – 19. Cụ thể: Ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid – 19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 3,3 tỷ đồng; Công đoàn CSVN chi 453 triệu đồng hỗ trợ cho các đơn vị mua khẩu trang, máy đo thân nhiệt…; Công đoàn các cấp chi hơn hơn 3,4 tỷ đồng hỗ trợ cho NLĐ là F0, F1, NLĐ bị ảnh hưởng do Covid – 19; Chi hỗ trợ NLĐ tham gia sản xuất “3 tại chỗ” hơn 4,2 tỷ đồng…

Tại lễ phát động, bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN đã trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở này, lãnh đạo Công đoàn CSVN đề nghị Công đoàn các cấp góp ý, thống nhất để ban hành. Đồng thời, Công đoàn đơn vị phải xây dựng chương trình hành động riêng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết này.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đề nghị: “Sau buổi lễ phát động của Công đoàn CSVN, tôi đề nghị Công đoàn các đơn vị phối hợp với chính quyền để phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến toàn thể CB.CNVC – LĐ. Thông qua các phong trào thi đua cần phải phát hiện, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tin tưởng rằng, tất cả CB.CNVC – LĐ trong toàn ngành ra sức thi đua, phấn đấu cùng đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021”.

MINH NHIÊN