Điều chỉnh giảm kế hoạch sản lượng năm 2018 cho Cao su Quảng Nam

CSVNO – Đây là kết luận của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận sau khi thăm, kiểm tra vườn cây cao su của 2 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Nam Giang – Quảng Nam, ngày 7-8/11.
Ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG và đoàn công tác kiếm tra vườn cây Cao su Quảng Nam.
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG và đoàn công tác kiếm tra vườn cây Cao su Quảng Nam.

Tại buổi làm việc với 2 công ty, ông Trần Ngọc Thuận đã biểu dương những kết quả SXKD đạt được trong thời gian 10 tháng vừa qua của toàn thể CB-CNVCLĐ 2 công ty. Mặc dù do tình hình giá mủ cao su giảm, đồng thời gặp khó khăn trong công tác khai thác, chế biến mủ cao su chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng tập thể lãnh đạo và CB-CNV của 2 công ty đã chủ động, tính toán vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực chăm lo, trả đầy đủ tiền lương, thu nhập đảm bảo cho toàn thể CB-CNVLĐ công ty trong 10 tháng vừa qua là điều rất đáng mừng.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Thuận cũng đã chia sẻ tình hình  khó khăn chung của 2 công ty chủ yếu hiện nay là về vấn đề vốn vay đầu tư vào vườn cây cao su trong thời điểm giá mủ cao su cao (giai đoạn 2012-2016) đã ảnh hưởng rất lớn đến việc cân đối giá thành sản phẩm mủ của 2 công ty trong thời điểm hiện nay.

Ông Trần Ngọc Thuận chỉ đạo trong 2 tháng còn lại của năm 2018 và thời gian tới, toàn thể lãnh đạo, CB-CNVLĐ của 2 công ty phải tập trung đoàn kết một lòng, quyết liệt, chỉ đạo điều hành sản xuất, vượt qua các khó khăn thách thức để thực hiện hoàn thành kế hoach SXKD năm 2018 của Tập đoàn giao, tính toán điều hành SXKD hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, đảm bảo đầy đủ tiền lương, thu nhập cho CBCNVLĐ trong toàn công ty.

Lãnh đạo VRG kiểm tra vườn cây công ty.
Lãnh đạo VRG kiểm tra vườn cây công ty.
Riêng Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam do các điều kiện khách quan thiếu lao động khai thác trên 500 ha vườn cây kinh doanh nên thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản lượng giảm xuống còn 1.630 tấn trong năm 2018, tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành sản lượng theo kế hoạch điều chỉnh. Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang-Quảng Nam phải hoàn thành sản lượng ban đầu VRG giao là 500 tấn mủ.
Dịp này, ông Trần Ngọc Thuận- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cũng làm việc với Tỉnh ủy Quảng Nam nhằm sơ kết thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam với Đảng ủy VRG.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.
Ông Trần Ngọc Thuận đã báo cáo tóm tắt tình hình SXKD của 2 công ty cao su đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tình hình SXKD chung của VRG  trong thời gian qua. Đặc biệt nhấn mạnh công tác cổ phần hóa, từ ngày 01/06/2018 Tập đoàn đã hoàn thành việc cổ phần hóa và chuyển sang VRG – Công ty cổ phần theo chủ trương của Chính phủ.
Đồng thời, ông Thuận cũng đánh giá cao việc lãnh, chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trong thời gian qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn (2 công ty cao su và Công ty cỗ phần Thủy điện Sông Côn) đóng trên địa bàn, các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách của tỉnh cho các doanh nghiệp…Quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn an tâm hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Chủ tịch Trần Ngọc Thuận cũng đã kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy quan tâm, chỉ đạo giải quyết các vấn đề chủ yếu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị thanh viên của Tập đoàn đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ông Nguyễn Ngọc Quang – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được về việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban thường vụ tỉnh Quảng Nam và Đảng ủy VRG trong thời gian qua và những đóng góp của các đơn vị thành viên của VRG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã góp một phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và đảm bảo an ninh quốc phòng trong vùng dự án cao su của tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
Đồng thời kết luận chỉ đạo các cơ quan, sở ban ngành liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của VRG cũng như  tỉnh Quảng Nam.
V.THU