Cụm thi đua 1 Duyên hải miền Trung chủ động vượt khó

CSVNO – Ngày 28/2, tại Công ty TNHH MTV cao su Thanh Hóa Thanh Hóa,  Cụm thi đua số 1 các đơn vị duyên hải miền Trung của VRG tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2017.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua.

Trong  năm 2016, dù  gặp nhiều khó khăn, nhất là nhiều diện tích cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, tái canh, giá mủ cao su biến động giảm nhưng  phát huy tinh thần vượt khó, năng động, sáng tạo, các đơn vị trong cụm thi đua bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập của người lao động, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Diện tích cao su khai thác mủ cho năng suất khá, một số đơn vị năng động khai thác quỹ đất hiện có để trồng các loại cây công nghiệp, dược liệu, hoa màu ngắn ngày hoặc trồng xen trên lô cao su chưa khép tán, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận.  Bình quân thu nhập của người lao động đạt 3,1 – 4,6 triệu đồng/ người/tháng. Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận còn nêu ra những trăn trở, tìm giải pháp hỗ trợ, bù chi phí quản lý; giữ vững diện tích cao su hiện có, giữ người lao động chung thủy, gắn bó với cây cao su; tăng cường trao đổi thông tin, trợ giúp lẫn nhau giữa các đơn vị trong cụm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Viết Phùng, Trưởng Ban Thi  đua Tuyên truyền Văn thể VRG biểu dương truyền thống đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, bản lĩnh vượt khó, tinh thần chủ động, cách làm năng động, sáng tạo của các đơn vị trong cụm thi đua, góp phần cùng VRG thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ông Phùng  nhấn mạnh  đến trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò tham mưu của cán bộ liên quan nhằm tiếp tục cụ thể hóa nội dung thi đua ở các đơn vị trực thuộc, xí nghiệp thành viên, đến mỗi tổ, đội sản xuất, người lao động để hoạt động thi đua  đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời ông Phùng cũng hướng dẫn việc hoàn tất các thủ tục liên quan cùng cá nhân phụ trách, bảo đảm tôn vinh, khen thưởng đúng người, đúng việc, xứng tầm với thành tích của các tập thể, cá nhân tiên tiến, tích cực, hướng tới người lao động trực tiếp và phải bảo đảm nguồn tài chính thực hiện đúng chính sách, Luật thi đua khen thưởng hiện hành.

Đặc biệt, ông Phùng nhấn  mạnh tới cái đức, cái tâm, tinh thần trách nhiệm cao của người làm công tác thi đua khen thưởng; lưu ý hình thức khích lệ nhân rộng, nâng cao chất lượng  mô hình “Câu lạc bộ  hai tấn”; duy trì phong trào quần chúng và tổ chức các hình thức giao lưu, hội diễn, thi  tay nghề,  văn nghệ, thể dục thể thao trong cụm thi đua , giữa các cụm thi đua và trong toàn VRG.

Hội nghị cũng đã thông qua quy chế hoạt động của khối thi đua các đơn vị duyên hải miền Trung 1; xây dựng quỹ trợ giúp công nhân, người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng; thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2017. Theo đó, các đơn vị cam kết thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy định của  VRG; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu: Sản lượng, doanh thu, lợi nhuận; diện tích khai hoang, tái canh, trồng mới cao su; thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.

        Mai Luận