Phấn đấu đưa Quảng Nam thành “thủ phủ” cao su miền Trung

Trong 2 ngày từ 8-9/5, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã đi kiểm tra vườn cây và làm việc tại Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam và Nam Giang – Quảng Nam. Sau khi kiểm tra các vườn cây cao su, TGĐ chỉ đạo: Vườn cây cao su các công ty phát triển tốt, tuy nhiên cần mở rộng quy mô diện tích mỗi khu vực lên 1 ngàn ha và làm đến đâu chắc đến đó, tránh chạy theo thành tích chỉ tiêu. Cơ sở hạ tầng tiếp tục xây dựng hoàn thiện, ưu tiên thực hiện những hạng mục cần thiết trước mắt, nhanh chóng hợp thức hóa quyền sử dụng đất và tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương trên địa bàn có cây cao su.

TGĐ VRG  thăm vườn CS Quảng Nam
TGĐ VRG thăm vườn CS Quảng Nam

Riêng với Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam, cây cao su nhìn chung phát triển tốt tuy nhiên có vùng cây còn chậm phát triển so với bình thường, cần chọn đúng loại giống và đúng nguồn cung cấp giống, cần diệt cỏ tận gốc đặc biệt là cỏ tranh. Ngoài ra công ty cần ký đồng hợp đồng lao động đối với công nhân để dễ quản lý khi vườn cây đi vào khai thác, sắp xếp lại bộ máy quản lý, chế độ chi trả tiền lương mang tính cân đối tạo sự ổn định trong tương lai.

TGĐ Trần Ngọc Thuận cũng giao trực tiếp cho Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam và Ban Quản lý Kỹ thuật phối hợp giúp đỡ, đề ra phương án xử lý kịp thời, giúp cao su tại 2 công ty này phát triển tốt, đưa Quảng Nam thành thủ phủ cao su tại khu vực miền Trung, sản phẩm Cao su Quảng Nam mang thương hiệu đặc trưng riêng.

Tin, ảnh: Từ Huy