Khởi công xây dựng làng công nhân cao su trong năm 2019

CSVNO – Đây là một trong những kết luận của Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận tại cuộc họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức sự kiện kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành cao su VN (28/10/1929 – 28/10/2019), vào sáng ngày 19/4.
Vườn cây và nhà ở công nhân tại Cao su Chư Mom Ray.
Vườn cây và nhà ở công nhân tại Cao su Chư Mom Ray.

Ngoài yêu cầu các đơn vị, bộ phận bám sát thực hiện theo kế hoạch 27 hoạt động, sự kiện kỷ niệm 90 năm truyền thống ngành diễn ra trong năm, tại cuộc họp này, ông Trần Ngọc Thuận còn thông nhất chủ trương thực hiện bộ phim và sách kỷ yếu, giao Tạp chí Cao su VN phối hợp các bên liên quan thực hiện theo kế hoạch. Về việc tôn tạo di tích Phú Riềng Đỏ, Chủ tịch HĐQT yêu cầu Công ty CPCS Đồng Phú chủ động chuẩn bị bản vẽ thiết kế mở rộng khuôn viên và tổ  chức thực hiện.

Về dự án làng công nhân cao su tại Công ty CPCS Sa Thầy và Cao su Chư Mom Ray, Chủ tịch HĐQT yêu cầu thành lập Ban chỉ đạo dự án, trong đó có lãnh đạo tỉnh Kon Tum tham gia, thực hiện công tác chuẩn bị, phấn đấu đầu tháng 10 khởi công xây dựng, năm 2020 khánh thành.

P.V