kế hoạch sản lượng

Tự tin, quyết tâm hoàn thành sản lượng

CSVN – Để thực hiện kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao trong điều kiện đối mặt với nhiều khó khăn về thời tiết, lao động, bệnh hại khó lường… các công ty cao su