cao su Quảng Nam

Sôi nổi giải bóng đá Cao su Quảng Nam

CSVNO – Trong 2 ngày 21 và 22/5, Ban thường vụ Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tổ chức giải bóng đá nam chào mừng Đại hội

Đóng bè vượt sông vận chuyển mủ

CSVN – Đó là sáng kiến của vợ chồng công nhân tiêu biểu Nguyễn Văn Cương và Phạm Thị Phương ở Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Vào mùa mưa, nước sông dâng

Nữ công nhân ưu tú ở cao su Quảng Nam

CSVN – Chị Nguyễn Thị Đến (43 tuổi) là công nhân tiêu biểu của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam. Chị là tấm gương điển hình tiên tiến của đơn vị, hết lòng