Khối thi đua miền núi phía Bắc quyết tâm hoàn thành vượt các chỉ tiêu

CSVNO – Hội nghị ký kết giao ước thi đua 2018 được Khối thi đua các đơn vị trực thuộc VRG tại miền núi phía Bắc tổ chức vào ngày 14/3.

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các đơn vị miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2018
Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua các đơn vị miền núi phía Bắc ký kết giao ước thi đua năm 2018

Ông Hứa Ngọc Hiệp – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch HĐQT các công ty cao su miền núi phía Bắc; lãnh đạo Công ty CPCS: Lai Châu I, Lai Châu II, Dầu Tiếng – Lai Châu, Điện Biên, Dầu Tiếng – Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Mường Nhé – Điện Biên… dự Hội nghị.

Năm 2017, các đơn vị khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, chăm sóc tốt vườn cây, triển khai mở cạo đúng kế hoạch, tạo việc làm thường xuyên và ổn định thu nhập cho người lao động. Các đơn vị đã thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và chế độ với người lao động như: Nộp thuế, trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Các đơn vị chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật 29.091,72ha cao su, trong năm 2017 có 3 đơn vị (Công ty Cổ phần cao su Lai Châu, Điện Biên và Sơn La) khai thác diện tích 2.976,84ha, tạo việc làm thường xuyên 4.392 lao động với thu nhập 3,1 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với 4.392 cán bộ công nhân viên và lao động.

Trong năm 2017, Khối đã hỗ trợ 1 công nhân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà trị giá 35 triệu đồng. Có 100% tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, 8 tập thể đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 7 cá nhân đăng ký danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, 50 cá nhân đăng ký tặng Bằng khen của VRG…

Thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.
Thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu.

Nhằm tạo cơ sở, động lực để tập thể cán bộ công nhân viên và lao động trong các đơn vị thành viên trong Khối thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, các đơn vị trong Khối giao ước quyết tâm thực hiện tốt nội dung như: các tiêu chí về quản lý, chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản và khai thác mủ cao su; chỉ tiêu tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng…

Nhân dịp này Công ty CPCS Yên Bái (Khối trưởng thi đua năm 2017) bàn giao Khối trưởng thi đua năm 2018 cho Công ty Cổ phần cao su Lai Châu II.

PHƯƠNG LY