Cao su Phước Hòa dự kiến chia cổ tức năm 2022 tối thiểu 40%

CSVNO – Đó là thông tin tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty CPCS Phước Hòa được tổ chức ngày 18/5.

Toàn cảnh đại hội

Năm 2021, ĐHĐCĐ công ty thông qua kế hoạch (KH) khai thác 9.600 tấn mủ. Đến ngày 16/12, công ty đã hoàn thành KH (về trước KH 15 ngày). Và đến hết năm 2021, công ty khai thác được 10.469 tấn (109% KH). Công ty thu mua được 15.190 tấn (126,6% KH), là năm thứ 11 công ty thu mua trên 10.000 tấn.

Công ty đã chế biến được 26.251 tấn mủ thành phẩm (121,5% KH), tiêu thu 35.387 tấn với giá bán bình quân 41,46 triệu đồng/tấn.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Chủ tịch HĐQT Cao su Phước Hòa báo cáo hoạt động của HĐQT

Tổng doanh thu hợp nhất toàn công ty đạt hơn 2.221 tỉ đồng, trong đó doanh thu cao su đạt hơn 1.461 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế gần 567 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 227,4 tỉ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức  đợt 1 bằng tiền mặt 25% mệnh giá, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Đến cuối năm 2021, tổng số lao động công ty là 2.146 người. Tổng tiền lương thực hiện hơn 242 tỉ đồng, tổng tiền ăn giữa ca 7,64 tỉ đồng, thu nhập bình quân NLĐ đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ Cao su Phước Hòa báo cáo kết quả SXKD năm 2021

Trước tình hình dịch Covid diễn biến phức tạp, công ty đã chủ động liên hệ địa phương tổ chức tiêm ngừa cho 100% NLĐ. Bên cạnh đó, công ty còn bổ sung tiền lương, tiền ăn cho công nhân sản xuất 3 tại chỗ, thăm hỏi, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh.

Đặc biệt, công ty tích cực hỗ trợ địa phương phòng chống dịch, tặng trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho lực lượng phòng chống dịch, các chốt trực với số tiền 1,57 tỉ đồng.

Cổ đông thảo luận tại Đại hội

Năm 2021, công ty tiếp tục nằm trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam, Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PHR xếp thứ 84), Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả (PHR xếp thứ 27).

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 với sản lượng cao su khai thác 21.600 tấn, trong đó từ vườn cây công ty là 9.400 tấn, từ Công ty Phước Hòa – Kampong Thom là 12.200 tấn; Sản lượng thu mua 13.500 tấn; Sản lượng tiêu thụ 35.100 tấn, trong đó từ công ty Phước Hòa – Kampong thom là 12.200 tấn. Giá bán bình quân 41,17 triệu đồng/tấn; Tổng doanh thu 2.252,789 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 898,8 tỉ đồng, chia cổ tức năm 2022 tối thiểu 40% bằng tiền mặt.

Cổ đông thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022

Phát biểu tại Đại hội, Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT cùng toàn thể CB.CNVC – LĐ công ty. Năm 2021, Cao su Phước Hòa nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid, tuy nhiên toàn thể Ban lãnh đạo, NLĐ công ty đã ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, bảo toàn vốn và chăm lo tốt cho NLĐ.

Ông Huỳnh Văn Bảo – Thành viên HĐQT VRG phát biểu tại Đại hội

Ông Bảo đề nghị công ty trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu để nâng cao năng suất vườn cây, đồng thời có thêm nhiều giải pháp để nâng cao lợi nhuận, tiếp tục chủ động SXKD đạt kết quả tốt nhất, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Tại Đại hội, ĐHĐCĐ đã thống nhất bầu bổ sung Thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Trần Bình Luận – Trưởng văn phòng Luật sư Kiev thuộc đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐÀO PHONG