Thi đua trên mọi lĩnh vực

CSVN – Thi đua là đòn bẩy để thúc đẩy hoạt động SXKD có hiệu quả, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng đơn vị phát triển vững mạnh. Với tinh thần đó, trong thời gian qua các đơn vị đã phát động phong trào thi đua toàn diện trên mọi lĩnh vực như thi đua lao động sản xuất, thi đua trong lĩnh vực văn hóa – y tế – xã hội, an ninh quốc phòng, thi đua xây dựng Đảng, đơn vị và các đoàn thể.
TGĐVRG Trần Ngọc Thuận và ông Lê Thanh Tú – TGĐCông ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng trao thưởng cho các gương điển hình tiên tiến.
TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận và ông Lê Thanh Tú  – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng trao thưởng cho các gương điển hình tiên tiến.
 Các phong trào được tổ chức sâu rộng

Trong 5 năm qua, các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên liên tục, phù hợp với từng giai đoạn, phù hợp với yêu cầu công việc, điều kiện thực tế, nhờ vậy phong trào thi đua luôn thu hút đông đảo CBCNVC – LĐ tham gia. Điển hình như các phong trào: Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng, phong trào thi đua luyện tay nghề – thi thợ giỏi, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến KHKT áp dụng có hiệu quả trong sản xuất.

Trong giai đoạ n2010 – 2014, Cô ng ty TNHH MTV CS Lộc Ninh khai thác được 65.398 tấn mủ, đạt 107%. Công ty hoà nthà nh vượ tmứ cke  hoạ ch nă msau cao hơn nă mtrướ c. Năm 2010 toàn công ty vượt 0,06%, năm 2014 vượt 11,4% và về trước kế hoạch sản lượng 26 ngày, là đơn vị hoàn thành kế hoạ ch thư  hai trong toà nTậ pđoà n. 6/7 nô ng trườ ng va  90 tậ pthe  độ i– to  ve  trướ cke  hoạ ch trướ c20 ngà y, 85% cô ng nhâ ncạo mủ hoàn thành và vượt mức kế hoạch từ 5% trở lên.

Đối với Công ty CPCS Đồng Phú, phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi được chú trọng. Hàng năm các nông trường đều tổ chức phong trào thi đua trong công nhân cạo mủ cao su, thu hút 100% công nhân lao động tham gia. Nhờ có sự quan tâm chu đáo của đơn vị, năm 2012 công ty đạt giải Nhất Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su toàn ngành. Tay nghề công nhân giỏi cộng với việc tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT vào vườn cây, có chế độ thu hoạch hợp lý nên năng suất bình quân từ 2010 – 2013 của công ty dẫn đầu toàn ngành, mười năm liên tục giữ vững danh hiệu trong Câu lạc bộ 2 tấn của VRG.

Thi đua tiết kiệm trong hoạt động quản lý, SXKD của đơn vị được Công ty CS Phú Riềng quán triệt sâu rộng từ công ty đến nông trường, đội, tổ. Nhiều sáng kiến được ứng dụng trong thực tế đem lại hiệu quả cao như: Dùng máy cày cuốc hố bón phân tăng năng suất, giảm công lao động phổ thông; Dùng khí gas thay cho dầu đốt lò chế biến mủ; Sử dụng nguồn lao động nhà máy để sản xuất vật tư kiềng, máng chắn mưa… cung cấp cho toàn công ty làm tăng thu nhập cho công nhân.

Đối với Công ty CPCS Đồng Phú, phong trào luyện tay nghề - thi thợ giỏi được chú trọng. Ảnh: Thu hoạch mủ tại Công ty CPCS Đồng Phú
Đối với Công ty CPCS Đồng Phú, phong trào luyện tay nghề – thi thợ giỏi được chú trọng. Ảnh: Thu hoạch mủ tại Công ty CPCS Đồng Phú

Kết quả trong 5 năm, công ty đã tiết kiệm hơn 112 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua của công ty được phát động rộng rãi, NLĐ tích cực tham gia hưởng ứng, cống hiến công sức để xây dựng đơn vị phát triển, đến nay thương hiệu Cao su Phú Riềng tạo được thương hiệu và uy tín trên thị trường. Tiền lương bình quân trong 5 năm vừa qua của công ty hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến

Qua phong trào thi đua, các đơn vị đã phát hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, những nhân tố này là hạt nhân trong phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Trong 5 năm qua, TCT CS Đồng Nai đã khen thưởng 396 tập thể, 4014 cá nhân với số tiền 8,6 tỷ đồng. Hàng năm TCT và Công đoàn đều phát động các đợt thi đua nước rút, qua phong trào đã khen thưởng 3,8 tỷ đồng.

Mỗi năm, TCT có hàng ngàn lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua. Trong hoạt động SXKD, TCT phát hiện nhiều nhân tố tích cực, biểu dương khen thưởng kịp thời. Công tác biểu dương, khen thưởng được TCT tổ chức trang trọng, ý nghĩa, các mức khen thưởng được thực hiện theo luật quy định. Điều đó tạo nên động lực thúc đẩy cá nhân và tập thể thi đua và thi đua hơn nữa.

Để động viên, khích lệ sức sáng tạo và những đóng góp của CBCNVC – LĐ vào sự phát triển của đơn vị, 5 năm qua Công ty CS Phú Riềng đã khen thưởng hơn 52 tỷ đồng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Một số tập thể điển hình trong phong trào năng suất, vượt sản lượng cao như NT Nghĩa Trung, NT 8, NT 3 đạt năng suất trên 2 tấn/ha 9 năm liền.

Bài, ảnh: Quỳnh Mai