Công đoàn tích cực tham gia công tác cổ phần hóa

CSVN – VRG đang khẩn trương tiến hành cổ phần hóa (CPH) các đơn vị thành viên theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt. Với chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, CĐ Cao su VN và các CĐ các đơn vị trực thuộc đã tích cực tham gia vào công tác CPH.

Cụ thể, CĐ Cao su VN tham gia góp ý với VRG xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm; tham gia xây dựng thang bảng lương và phương án trả lương thưởng cuối năm. Cùng với đó, giám sát xây dựng các định mức lao động, bảo hộ lao động, chế độ ăn giữa ca ở các đơn vị.

Đồng thời tham gia giám sát cụ thể hóa các chế độ chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh đó, CĐ còn tham gia dự họp, đối thoại trực tiếp với CNLĐ, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tổng hợp các kiến nghị đề xuất trình Ban TGĐ VRG để đề ra các biện pháp quản lý điều hành phù hợp, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích, trách nhiệm của CNLĐ.

P.B