vrg

VRG chia cổ tức 1.200 tỷ đồng năm 2023

CSVNO – Ngày 17/6, VRG đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tập đoàn nhiệm

VRG tập trung chuyển đổi số toàn diện

CSVNO – Ngày 4/6, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, Trưởng Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tập đoàn chủ trì cuộc họp về việc triển khai thực