CỔ PHẦN HOÁ

VRG thực hiện tốt công tác cổ phần hóa

CSVN – Tại buổi làm việc với VRG vào ngày 18/4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, VRG là Tập đoàn có quy mô lớn, quản lý quỹ đất trải rộng trên nhiều

VRG đã thực hiện tốt công tác cổ phần hóa

CSVNO – Đó là ý kiến nhận xét đánh giá của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh

VRG – Triển vọng và cơ hội

CSVNO – Ngành cao su Việt Nam đã có truyền thống phát triển lâu dài, cây cao su được du nhập vào Việt Nam từ năm 1897 đến nay đã được 121 năm và từ

VRG – Triển vọng và cơ hội

CSVNO – Ngành cao su Việt Nam đã có truyền thống phát triển lâu dài, cây cao su được du nhập vào Việt Nam từ