Đại hội Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm

CSVN – Trao đổi với PV Tạp chí CSVN trước thềm Đại hội CĐ CSVN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023), đ/c Phan Mạnh Hùng khẳng định, với quyết tâm cao, các cấp CĐ, toàn thể cán bộ đoàn viên, NLĐ sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng CĐ CSVN vững mạnh.
Chủ tịch CĐ CSVN Phan Mạnh Hùng trao quà Tết cho người lao động ở các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia
Chủ tịch CĐ CSVN Phan Mạnh Hùng trao quà Tết cho người lao động ở các công ty cao su trực thuộc VRG tại Campuchia
Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 đặt ra cho tổ chức CĐ, cho phong trào công nhân những nhiệm vụ nặng nề. Đó là chiến lược phát triển SXKD của VRG trong giai đoạn mới, giai đoạn VRG hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, như tất cả các chỉ tiêu tăng trưởng đều phải tăng gấp đôi. Theo đó, thu nhập và đời sống của NLĐ toàn Tập đoàn cũng phải được nâng lên.

Bám sát mục tiêu đó, CĐ CSVN chủ động nghiên cứu tham mưu kịp thời chủ trương phát triển phong trào công nhân và hoạt động CĐ sát với thực tế cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, tăng cường phối hợp với tổ chức đoàn thể khác trong hệ thống chính trị, đồng hành với doanh nghiệp để tăng cường nguồn lực và hình thành sức mạnh tổng hợp cho hoạt động CĐ. Ngoài ra, CĐ CSVN sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức CĐ Lào, Campuchia, LĐLĐ các tỉnh có các đơn vị cao su đứng chân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo tốt đời sống NLĐ. Để nâng cao chất lượng tham gia quản lý, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên cũng như NLĐ, trong giai đoạn mới, CĐ CSVN tiếp tục hiến kế, phối hợp với chính quyền xây dựng và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, cơ chế, chính sách liên quan đến NLĐ. Phối hợp và chủ động kiểm tra, giám sát chế độ chính sách, thương lượng sửa đổi, bổ sung và ký kết thỏa ước lao động tập thể mà cốt lõi nhất là quy chế trả lương, thưởng và an sinh xã hội. Thực hiện quyền đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

 Xây dựng từ 2 đến 3 Làng Công nhân cao su

Lấy các mục tiêu lợi ích của đoàn viên, NLĐ làm trung tâm, CĐ tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao đội ngũ cán bộ CĐ theo hướng vì lợi ích của đoàn viên, vì sự phát triển bền vững của VRG. Đồng thời lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả cho đoàn viên cũng như NLĐ. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp… gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng cách làm sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.

Cùng các cấp chính quyền, CĐ CSVN tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động nhằm tạo sự đột phá tăng năng suất lao động, năng suất vườn cây, trình độ tay nghề để các tổ, đội, nông trường… luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hàng năm và 5 năm.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, hỗ trợ NLĐ phát triển kinh tế gia đình, tăng gia sản xuất, chăn nuôi bằng những cây, con có hiệu quả cao. Qua phong trào này, CĐ CSVN sẽ khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Cũng qua đó, không chỉ đời sống của NLĐ được nâng lên mà lợi ích của đoàn viên, NLĐ với doanh nghiệp cũng được hài hòa.

Ảnh: Tùng Châu
Ảnh: Tùng Châu

Phát huy hiệu quả các chương trình, kế hoạch sáng tạo thành công trước đây, trong giai đoạn mới, CĐ CSVN tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thực hiện các nội dung hoạt động nhằm nâng cao đời sống, phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ như xây dựng các thiết chế văn hóa cho NLĐ. “Đặc biệt, chúng tôi sẽ xây dựng từ 2 đến 3 Làng Công nhân cao su tại các vùng sâu vùng xa, vùng miền núi đặc biệt khó khăn trong nhiệm kỳ mới”, ông Phan Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

Về nhiệm vụ nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ và đội ngũ cán bộ CĐ, trong nhiệm kỳ tới CĐ CSVN tích cực triển khai quy trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ và bản lĩnh cho cán bộ CĐ. Đồng thời thực hiện tinh gọn bộ máy, giảm cán bộ CĐ chuyên trách; cải cách thủ tục hành chính, giảm hội họp không cần thiết trong hệ thống… Nâng cao hiệu quả việc sử dụng tài chính CĐ, tiết giảm chi phí hành chính, tập trung chỉ đạo các hoạt động hướng về cơ sở, nhất là phong trào lao động sáng tạo như luyện tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phát triển kinh tế gia đình…

Cùng với đó, CĐ CSVN chỉ đạo các đơn vị cơ sở tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: đa dạng hóa nội dung hành động thiết thực trong
Tháng công nhân, xây dựng nhiều công trình hỗ trợ NLĐ bằng các việc làm cụ thể là xây nhà “Mái ấm CĐ”, “Ánh sáng CĐ”… Khen thưởng, tôn vinh NLĐ, tôn vinh con em CB.CNVC – LĐ như: trao giải thưởng công nhân ưu tú, quỹ khuyến học 20/10, trại hè thiếu nhi… Bên cạnh đó vận động NLĐ đóng góp vào các Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ vì người nghèo, Tấm lưới nghĩa tình, Quỹ khuyến học khuyến tài…

Đặc biệt, chỉ đạo các cấp CĐ đẩy mạnh phong trào VHVN – TDTT từ cơ sở, cho cơ sở. Chú trọng phong trào văn nghệ quần chúng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từ đó tạo nhiều sân chơi bổ ích cho công nhân lao động. Hàng năm các cấp CĐ phối hợp với chính quyền tổ chức cho NLĐ tham quan nghỉ mát, du lịch. Để giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành, trong nhiệm kỳ tới CĐ CSVN tiếp tục xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao tố chất tốt đẹp của công nhân cao su. Trong đó sẽ tôn tạo khu di tích “Phú Riềng Đỏ”, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019 để kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28/10/1929 – 28/10/2019).

Với những nội dung đổi mới, cộng với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đ/c Phan Mạnh Hùng khẳng định, chặng đường 5 năm tới mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng các cấp CĐ, NLĐ sẽ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng VRG phát triển vững mạnh toàn diện.

NGUYỄN CƯỜNG (GHI)