Công đoàn cần đổi mới trước TPP

CSVN – Đây là chỉ đạo của ông Bùi Văn Cường – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN.
Tổ chức CĐ có nhiều khó khăn trước TPP.
Tổ chức CĐ có nhiều khó khăn trước TPP.

“Khi VN phê chuẩn và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hội nhập toàn diện cộng đồng ASEAN, tổ chức CĐ VN sẽ phải đối mặt với những khó khăn thách thức vô cùng to lớn. Vận động, thuyết phục người lao động thế nào? Chăm lo bảo vệ người lao động ra sao? Triển khai nhiệm vụ công tác CĐ trong tình hình mới làm sao để hiệu quả? Là những vấn đề cấp bách cần được trao đổi thảo luận tìm ra biện pháp giải quyết” – đó là ý kiến chỉ đạo của ông Bùi Văn Cường – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN tại buổi khai mạc lớp tập huấn “Chủ tịch LĐLĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương và tương đương, CĐ TCT trực thuộc TLĐ năm 2016”, vừa được tổ chức tại TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Bùi Văn Cường cho biết, mục đích của lớp tập huấn là để các báo cáo viên, các cán bộ CĐ trao đổi thảo luận tìm ra các biện pháp hiệu quả, ý tưởng hay áp dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động CĐ của đơn vị mình.

[stextbox id=”stb_style_259398″]

Thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT)”, CĐ Cao su VN phối hợp với Ban Quan hệ Lao động (Tổng LĐLĐ VN) tổ chức tập huấn về công tác nâng cao chất lượng TƯLĐTT và vai trò của tổ chức CĐ khi VN tham gia Hiệp định Đối tác Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Tại buổi tập huấn, các cán bộ CĐ đã được giới thiệu về Hiệp định TPP; những nội dung chủ yếu về lao động, CĐ trong hiệp định TPP và những tác động đến tổ chức CĐ khi VN tham gia Hiệp định này. Đồng thời được hướng dẫn về kỹ năng, phương pháp xây dựng và ký kết TƯLĐTT…

[/stextbox]

P.V