Tuyên truyền kết quả phát triển KTXH 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016

CSVN – Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW vừa có văn bản Số 82-HD/BTGĐUK Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển KT-XH năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị - dự án trọng điểm của VRG sẽ hoàn thành trong năm 2016. Ảnh: Tùng Châu
Dây chuyền 2 Nhà máy gỗ MDF VRG Quảng Trị – dự án trọng điểm của VRG sẽ hoàn thành trong năm 2016. Ảnh: Tùng Châu

Trong đó, đối với Đảng bộ Khối DNTW, các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp (DN), đơn vị trong Khối xây dựng, cụ thể hóa và thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016-2020. Xây dựng chương trình hành động năm 2016 để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng cấp và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần II, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD, tái cơ cấu DN.

Tập trung quyết liệt hoàn thành đề án tái cơ cấu giai đoạn 2010-2015 và nhiệm vụ tái cơ cấu được bổ sung trong năm 2016. Triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu DN giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước, trọng tâm là CPH và thoái vốn đầu tư ngoài ngành.

Hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, chương trình ASXH, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh quốc phòng, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chú trọng xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần II, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tuyên truyền, quán triệt cán bộ, NLĐ tham gia tích cực các hoạt động chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy Đảng thực hiện chương trình, kế hoạch tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tổng kết, trao giải Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển DN và kinh tế đất nước”….

P.V