Chỉ đạo của TGĐ Trần Ngọc Thuận về tổ chức Đại hội TDTT 2014

Ngày 13/5 tại cuộc họp Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Hội thao VRG dự kiến sẽ tổ chức từ tháng 6 – tháng 9 năm 2014, sau khi nghe báo cáo của các tiểu ban, TGĐ Trần Ngọc Thuận đã thống nhất mục đích, ý nghĩa và kế hoạch tổ chức Hội thao. Tuy nhiên, TGĐ cũng lưu ý ban tổ chức về việc phải tuyên truyền cho CBCN toàn ngành hiểu thêm về những hoạt động mang tính truyền thống. Đặc biệt năm 2014 lại là năm CBCN VRG đang hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống, vì vậy hội thao 2014 nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa để chào mừng sự kiện lớn của ngành.

Công nhân đánh bóng chuyền trong giờ chờ trút mủ. Ảnh: Tùng Châu
Công nhân đánh bóng chuyền trong giờ chờ trút mủ. Ảnh: Tùng Châu

Đặc biệt TGĐ nhấn mạnh: Trong hoàn cảnh khó khăn chung của ngành như giá mủ cao su giảm, đời sống CBCN gặp nhiều khó khăn, vì vậy, việc duy trì hoạt động truyền thống phải gắn liền với việc tiết kiệm kinh phí và đi vào thực chất. Cụ thể là Ban tổ chức phải xem xét vị trí các cụm được chọn để tổ chức giải chung kết phải phù hợp, tránh việc đi lại xa, tốn kém kinh phí cho các công ty và tạo được mặt bằng cân sức cho các đội thi đấu. Việc lựa chọn các môn thi đấu và cơ cấu giải thưởng cũng phải phù hợp để phát huy được thế mạnh của từng đơn vị, tránh hình thức và để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức hội thao. Đặc biệt là ban tổ chức phải lấy ý kiến của cơ sở để soạn thảo điều lệ phù hợp với thực tế, cũng như có hình thức hỗ trợ cho các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn để tạo điều kiện cho công nhân có sân chơi lành mạnh, bổ ích.

Hoạt động phong trào truyền thống của VRG phải hướng tới sự lan tỏa chiều rộng, đem lại quyền lợi thiết thực cho công nhân

TGĐ nhấn mạnh, trên hết tất cả là tạo ra những hoạt động chiều rộng, lan tỏa. Không phải chỉ có hội thao mới tổ chức, mà trước hết phải lo cho công nhân từ công ty đến nông trường và tổ đội. Lãnh đạo các đơn vị phải chú ý xây dựng sân cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, để công nhân có nơi vui chơi, giải trí. Những hoạt động đó phải có tính lan tỏa, thiết thực, thì mới là thực chất của vấn đề chăm lo đời sống cho người lao động.

TGĐ cũng giao cho các tiểu ban lên kế hoạch cụ thể. Lấy ý kiến đóng góp tại cơ sở để tránh việc áp đặt, xa rời thực tiễn khi tổ chức phong trào. Càng khó khăn thì phải càng duy trì các hoạt động sao cho phù hợp để động viên người lao động.

PV