phát triển

8 kiến nghị của ngành cao su

CSVN – Hiện nay môi trường kinh tế xã hội cho phát triển cao su đang có nhiều thay đổi, trước tình hình đó cần có sự đánh giá khách quan về vai trò, vị

Giám đốc đồn điền xin làm… nhân viên!

CSVN – Từ năm 1917, nằm trong chiến lược tận thu tài nguyên các nước thuộc địa, tư bản Pháp đã đến vùng Dầu Tiếng (Bình Dương) mở đồn điền cao su Michelin với chính

Đã phát triển mới 2.037 công đoàn viên

CSVN – CĐ Cao su VN cho biết, 6 tháng đầu năm 2016, đã phát triển mới 2.037 CĐ viên. Được biết, năm nay Tổng LĐLĐ VN giao chỉ tiêu phát triển mới là 5.000

Cao su đổi phận đất nghèo

CSVN – Từ những ngày đầu trồng thí điểm vài hecta, sau hơn 6 năm, cây cao su mở rộng hơn 919,53ha và trở thành cây “chiến lược” tiếp tục vươn lên cắm rễ ở nhiều

8 kiến nghị của ngành cao su

CSVN – Hiện nay môi trường kinh tế xã hội cho phát triển cao su đang có nhiều thay đổi, trước tình hình đó cần

Cao su đổi phận đất nghèo

CSVN – Từ những ngày đầu trồng thí điểm vài hecta, sau hơn 6 năm, cây cao su mở rộng hơn 919,53ha và trở thành cây