Cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ công tác ở Lào, Campuchia

CSVN – Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận tại Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 4 vừa qua.

Việc có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ công tác ở Lào và Campuchia là rất cần thiết. Ảnh: Nguyên Khánh
Việc có cơ chế, chính sách đặc thù đối với cán bộ công tác ở Lào và Campuchia là rất cần thiết. Trong ảnh: CBCNV Công ty CPCS Chư Sê Kampong Thom khảo sát đất xây dựng nhà máy. Ảnh: Nguyên Khánh

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng trong VRG đã thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về chính trị, đủ năng lực để đáp ứng quá trình xây dựng và phát triển VRG. Nghị quyết Đại hội VIII, Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác tổ chức, cán bộ VRG, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có tính nguyên tắc về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với nhiệm vụ.

Trong đó, công tác bổ nhiệm, bố trí cán bộ trên cơ sở quy hoạch và thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn; công tác luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được sự đồng thuận cao của cán bộ cấp VRG đến các đơn vị thành viên.

Việc điều động, luân chuyển cán bộ luôn được Ban thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo VRG quan tâm và xác định đó là một trong những phương pháp đổi mới công tác cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ phát huy khả năng, sở trường, qua đó phát hiện nhân tố mới tích cực trong công tác quản lý, điều hành nhiệm vụ.

Cán bộ Công ty Chư Păh Kampong Thom triển khai công tác trồng mới cao su. Ảnh: Văn Vĩnh
Cán bộ Công ty Chư Păh Kampong Thom triển khai công tác trồng mới cao su. Ảnh: Văn Vĩnh

Tuy nhiên, một số quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung; đặc biệt là chính sách luân chuyển, đãi ngộ, tiền lương đối với cán bộ lao động tại Lào và Campuchia vẫn chưa đủ sức thu hút đội ngũ chuyên môn kỹ thuật giỏi, có kinh nghiệm cống hiến hết năng lực và trí tuệ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN có nhiều trăn trở, khi hiện nay nhiều cán bộ các đơn vị tại Lào và Campuchia gặp nhiều khó khăn, chi phí đi lại, giá cả đắt đỏ mà chế độ tiền lương hiện tại lại không còn phù hợp.

Ông cũng cho biết, trong những chuyến công tác thăm hỏi, động viên của CĐ Cao su VN thì các cán bộ lao động ở nước ngoài có nhiều tâm tư, tình cảm; một số cán bộ đã xin nghỉ việc do hoàn cảnh gia đình, điều kiện cuộc sống, công tác gặp nhiều khó khăn; chịu nhiều thiệt thòi về đời sống vật chất, tinh thần.

“Trong thời gian tới, VRG cần xây dựng, sửa đổi những quy định về chế độ tiền lương, chính sách luân chuyển cán bộ quản lý, chế độ đãi ngộ cho cán bộ công tác phát triển cao su tại Lào và Campuchia. Có như thế, mới tạo điều kiện cho các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ và cán bộ luân chuyển sắp tới yên tâm, gắn bó công tác sản xuất, phát triển cao su tại Lào và Campuchia trong tình hình khó khăn hiện nay”, ông Hùng kiến nghị.

Tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG cũng có ý kiến chỉ đạo về công tác tổ chức cán bộ phù hợp trong tình hình mới.Trong đó, xây dựng và có chiến lược đào tạo từng cấp độ lãnh đạo, cán bộ trẻ và công nhân lao động, bảo đảm sự chuyển biến liên tục, vững chắc giữa các thế hệ, từ đó phát triển đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế…

Đặc biệt, đối với cán bộ lao động tại các đơn vị vùng sâu, vùng xa, các đơn vị cao su ở nước ngoài, ông Thuận lưu ý: “Cần rà soát sửa đổi, bổ sung thay thế các quy định về chế độ, chính sách không còn phù hợp với quy định mới; xây dựng và thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ theo quy hoạch, trong đó xác định cụ thể tiêu chuẩn, đối tượng, thời gian luân chuyển, chế độ, chính sách, sắp xếp công tác sau luân chuyển. Cần xây dựng cơ chế thu hút, có chính sách đặc thù đối với cán bộ luân chuyển đến các đơn vị vùng sâu, vùng xa, các đơn vị cao su tại Lào và Campuchia”.

Nguyễn Lý