tuyên truyền

Tiếng loa “cô vy”

CSVN – Đấy là tên gọi mới mà người dân quê tôi đã đặt cho những chiếc loa phát thanh thường phát ra vào mỗi buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều ở nơi tôi

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền

CSVN – Đại hội Công đoàn CSVN lần thứ VIII, NK 2018 – 2023 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) nâng cao nhận

Tiếng loa “cô vy”

CSVN – Đấy là tên gọi mới mà người dân quê tôi đã đặt cho những chiếc loa phát thanh thường phát ra vào mỗi

Tiếng loa “cô vy”

CSVN – Đấy là tên gọi mới mà người dân quê tôi đã đặt cho những chiếc loa phát thanh