Cao su Tân Biên về trước kế hoạch 29 ngày

CSVNO – Công ty CPCS Tân Biên đã hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác vào ngày 2/12. Dự kiến đến hết năm, công ty sẽ khai thác vượt 7,4% kế hoạch được giao.

Lãnh đạo Cao su Tân Biên nhận bằng khen của VRG

Trong năm 2022, Cao su Tân Biên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do công nhân nghỉ việc nhiều dẫn đến thiếu lao động, nên phải thực hiện công tác nhượng quyền hơn 542 ha. Vườn cây khai thác nhiều năm không bón phân nên tỷ lệ khô miệng cạo cao.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho Công đoàn công ty đã có thành tích xuất sắc trong thi đua nước rút về trước kế hoạch

Bên cạnh đó, với hơn 2.576 ha vườn cây khai thác, đa số diện tích vườn cây của công ty đang trong giai đoạn già cỗi (diện tích vườn cây nhóm 3 và tận thu hơn 2.072 ha, chiếm 80,5%). Ngoài ra, diện tích vườn cây nhóm 1 hơn 504 ha, chiếm 19,6%.

Trao thưởng cho các tập thể về trước kế hoạch

Tuy nhiên, thực hiện nhiều giải pháp vượt khó, đến ngày 2/12, công ty khai thác đạt 3.125 tấn (đạt 100,16% kế hoạch). Dự kiến hết năm 2022, sản lượng khai thác đạt 3.351 tấn (vượt 7,4% KH). Trong đó, sản lượng tự khai thác 2.630 tấn (vượt 9,63% KH) và nhượng quyền khai thác 721 tấn (đạt 100% KH).

Trao thưởng cho các tập thể về trước kế hoạch

Phát biểu tại Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su được công ty tổ chức vào ngày 7/12, ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn CSVN đã biểu dương những kết quả mà tập thể NLĐ công ty nỗ lực vượt khó trong năm qua, thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022.

Đoàn Thanh niên công ty khen thưởng 2 cơ sở Đoàn xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút

“Năm 2021 công ty về trước kế hoạch sản lượng 2 ngày và năm nay về trước gần 1 tháng. Đó là kết quả của sự đoàn kết, nỗ lực vượt bật của toàn thể NLĐ công ty. Chúng tôi đánh giá rất cao quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đặc biệt là công tác nhượng quyền khai thác đem lại hiệu quả khi công ty thiếu lao động, phát động sâu rộng các phong trào thi đua lao động sản xuất, nước rút cuối năm… Tôi tin tưởng với truyền thống vượt khó, công ty sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi trong thời gian tới”, ông Võ Việt Ngân nhấn mạnh.

Toàn cảnh Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng
TUỆ LINH