Cao su Lai Châu 2 phấn đấu khai thác trên 3.750 tấn mủ

CSVNO – Chiều ngày 4/1, Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II tổ chức Hội nghị giao kế hoạch sản lượng năm 2023 cho các nông trường, đơn vị sản xuất trực thuộc. Theo đó, công ty phấn đấu khai thác trên 3.750 tấn mủ trong năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Phước – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn công ty ký kết giao kế hoạch sản lượng năm 2023

Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II hiện đang quản lý 4.727ha cao su, trong đó diện tích khai thác là 3.300ha nằm trên phạm vi hành chính của 13 xã, 1 thị trấn thuộc 3 huyện: Sìn Hồ, Mường Tè và Nậm Nhùn. Năm 2022, công ty được VRG giao kế hoạch khai thác 3.300 ha cao su vườn cây kinh doanh. Sản lượng được giao là 3.150 tấn mủ quy khô. Đến ngày 31/12/2022, công ty khai thác được 3.202 tấn mủ quy khô, đạt 101,65% kế hoạch.

Năm 2023, công ty dự kiến đưa vào khai thác vườn cây mở mới với diện tích trên 500 ha, nâng tổng diện tích khai thác 3.800,6 ha. Sản lượng khai thác được giao 3.750 tấn, tổng doanh thu trên 143 tỷ đồng. Thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho NLĐ. Đảm bảo mức thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II cùng các nông trường cao su quyết tâm hoàn thành thắng lợi sản lượng năm 2023

Tại Hội nghị, lãnh đạo công ty và các nông trường đã ký kết giao kế hoạch sản lượng năm 2023. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện các nông trường cao su thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn thực hiện nhiệm vụ ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm 2023. Đồng thời, đề ra giải pháp thi đua hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Xuân Phú – TGĐ công ty đề nghị các nông trường cần bám sát kế hoạch sản lượng được giao để xây dựng kế hoạch, triển khai đến từng bộ phận; đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ tay nghề của công nhân; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ vườn cây nhất là phòng cháy chữa cháy vườn cao su trong mùa khô hanh; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho NLĐ.

PHƯƠNG LY