Đảng ủy khối DNTW

Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo

CSVN – Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương vừa có Hướng dẫn số 100 –HD/TGĐUK về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Trong đó việc triển