Quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

CSVN – Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD theo kế hoạch đề ra; tăng cường công tác xây dựng thương hiệu, thị trường, công tác kinh doanh, tiêu thụ và quản lý chất lượng sản phẩm.
Ảnh; Tùng Châu
Ảnh:Tùng Châu

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo như vậy tại Hội nghị lần 6, BCH Đảng bộ VRG nhiệm kỳ 2015 -2020 về sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

9 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy VRG đã đề ra các giải pháp lãnh đạo thực hiện các chủ trương và xây dựng kế hoạch SXKD sát tình hình thực tế, giải quyết ổn định việc làm và đời sống cho gần 90.000 lao động. Trong đó tập trung xây dựng giải pháp giảm suất đầu tư theo vùng miền; tiết giảm chi phí để đảm bảo có lợi nhuận; thực hiện thoái vốn, cổ phần hóa. Đồng thời tích cực tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng vườn cây, phát triển lĩnh vực công nghiệp – dịch vụ. Cùng với đó, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy VRG tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, Đảng viên người lao động (NLĐ) về tình hình SXKD, về chế độ, chính sách, tiền lương, thu nhập của NLĐ. Thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của Đảng viên, CNVC – LĐ; đề cao trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ SXKD quý IV/2016. Trong đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm, vị trí của người đứng đầu đơn vị; phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối thoại với NLĐ; tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo niềm tin để NLĐ gắn bó với ngành, đồng hành sẻ chia vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2016 và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Thuận lưu ý, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm của Đảng bộ là tập trung tái cơ cấu, CPH doanh nghiệp, thực hiện thoái vốn theo đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết tâm tái cơ cấu vườn cây, vùng đất không có khả năng phát triển cao su, chuyển mạnh sang cây trồng khác, tập trung công tác liên kết để phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đồng thời đề xuất với Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của VRG; thực hiện thoái vốn tại các đơn vị ngoài lĩnh vực sản xuất chính đảm bảo hiệu quả và đúng quy định…

Nguyễn Lý